Torsdag 16. mars fra klokken 15.30 til 15.45, altså midt i ettermiddagsrushet, gjennomfører førere av trikk, T-bane og busser en politisk streik som vil føre til stans i kollektivtrafikken i dette tidsrommet.

Det opplyser Ruter i en pressemelding.

Den politiske streiken gjennomføres av førere som er medlem av Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Streiken omfatter førere av trikk, T-bane og busslinjene: 20, 21, 23, 24, 28, 34, 54, 70, 74, 76, 71A, 71B, 72C, 75A, 75B, 75C.

Dette er altså de lokale busslinjene som blir berørt:

  • Linje 34: Ekeberg Hageby - Tåsen
  • Linje 70: Skullerud - Nationaltheatret
  • Linje 74: Mortensrud - Jernbanetorget
  • Linje 76: Mortensrud - Helsfyr T
  • Linje 71A: Bjørndal - Jernbanetorget
  • Linje 71B: Seterbråten - Mortensrud
  • Linje 72C: Mortensrud T - Maikollen
  • Linje 75A: Nordstrand ring
  • Linje 75B: Nordstrand ring
  • Linje 75C: Lambertseter ring

– Transportmiddelet kjører til nærmeste holdeplass og vil stå der til streiken er over. Forsinkelser må påregnes, også på andre busslinjer, skriver Ruter.

De gjør oppmerksom på at reisegarantien ikke er gjeldende ved streik.

Ifølge Avisa Oslo streiker Oslo Sporveiers Arbeiderforening på grunn av høye strømpriser:

«Sporveien er hardt rammet av høye strømkostnader. Dette har påvirkning på våre arbeidsplasser og kan gi betydelige konsekvenser på kollektivtilbudet. (..) Dårlig politisk styring av strømprisene skal ikke ramme gode velferdstilbud som kollektivtrafikk, skole og idrettsanlegg i Oslo og resten av Norge», har foreningen uttalt i en pressemelding.

Foreningen skal holde fanemarkering utenfor Stortinget samme dag, med budskapet «politisk kontroll over strømprisene nå», skriver avisen.