Veireno-sjefen varsler søksmål mot Oslo kommune

Av

Veireno-sjef Jonny Enger krever erstatning fra Oslo kommune for tap i forbindelse med søppelkrisen i Oslo i 2017.