De første dagene i et nytt skoleår er en dag for å se fremover, ofte med en blanding av glede og nervøsitet for det nye året. Et ekstra aspekt ved høstens skolestart var pandemien. Vi vet det er flere ungdom som ikke gledet seg til skolestart. Vi voksne rundt må tørre å spørre om grunnene til hvorfor det er slik.

Det var mange som gledet seg ekstra masse til å komme tilbake til normal skolehverdag igjen. En undersøkelse gjennomført av KoRus-Øst viste at 72 prosent så frem til gjenåpning av skolene. De gledet seg til å møte venner, medelever og lærerne sine igjen. Dette er mest sannsynlig ungdom som fra før av har opplevd skolen som et trygt sted å være. En plass hvor de opplever mestring.

Men vi må ikke glemme de som har gruet seg til gjenåpningen. Nesten 3 av 10 ungdom. Disse har ikke kjent seg igjen i gleden. Noen har ikke kommet seg tilbake i det hele tatt.

Det kan være flere grunner til dette. Det kan være ungdom som har opplevd skolen som et utrygt sted. Kanskje de ikke har noen å være sammen med. Kanskje de blir mobbet. Eller det er et sted som har kjentes krevende, stressende og kjedelig uten opplevelse av mestring verken faglig eller sosialt.

Alle mennesker, unge som gamle, ønsker å høre til. Føle tilhørighet til noen og noe.

Ønske om å være som alle andre står ganske sterkt hos oss. Særlig i ungdomstiden. Vi ønsker å få til det alle andre får til. I det man ikke føler dette kan det bli vanskelig å være ungdom. Mange negative tanker om seg selv kan komme snikende og vokse seg større. Tanker som at man ikke er nok utadvendt, morsom, pen, smart, interessant og kul eller at det er noe galt med en er noe som går igjen hos ungdom.

Det er mange ungdom som bruker mye energi på ikke å skille seg ut. Dette rommet man forsøker å passe inn i kan være ganske trangt. Tatt dette i betraktning kan det være vanskelig å si høyt at man ikke gledet seg til gjenåpningen av skolene. For om man ikke gledet seg til høstens gjenåpning var man ikke som alle andre. Dermed holder man det heller for seg selv.

Det er viktig å være oppmerksom på dem som ikke gledet seg til gjenåpningen. Denne tiden vi nå er inne i gir oss voksne rundt barn og ungdom en mulighet til å fange opp disse.

Hvordan og hvem skal fange dem opp? Jo, det er alle oss som møter dem ofte.

Foreldre, lærere, miljøarbeidere, trenere, rådgivere, assistenter og/eller annet helsepersonell.

Vi kan se etter oppmøte på skole og fritidsaktiviteter. Vi kan se etter endring av hvordan de fremstår og deres humør. Vi kan undersøke endringer hva gjelder det faglige.

Vi skal òg snakke med dem. Vi voksne har lett for å gå lenge med en uro eller anta uten å snakke med ungdommene det gjelder. Vi er eksperter på eget liv. Dette gjelder også for dem. Vi må spørre dem om de gledet seg, gruet seg eller begge deler til gjenåpningen. Vi må hjelpe dem til å si høyt det som kan være vanskelig å si uoppfordret. Vi må fortelle dem at de ikke er alene om å ikke glede seg. De må vite at det kan være flere grunner til dette. Vi må hjelpe dem til å sette ord på dette.

Våre ungdom trenger oss voksne som bryr seg og ser dem. Det er ungdommen som sitter med svarene. Derfor må vi også tørre å spørre dem.