Vet du hvem dette er? Vi spurte seks i bydelen - ingen hadde rett svar

Seks personer ble presentert for bilder av Nordstrands bydelsdirektør Tore M. Andresen og leder av bydelsutvalget Knut Falchenberg, men ingen visste hvem de var.