Skrevet av Manglerudjordet borettslag v/ Knut Morten Andresen, Manglerudhøgda borettslag v/Bengt Øvrejordet, Manglerudlia borettslag v/ Magnor Samueljord,

Manglerudvangen borettslag v/Reidar Loftesnes og Malene Paulgaard, Havretun borettslag, v/Børre Amundsen, Storgården borettslag v/ Per Arnt Pedersen, Byggveien borettslag v/ Aud Inger Haugland, Aksjonsgruppen Grønt og Varmt Manglerud v/Tina Rødahl og Lars Ruud

OBOS eies av medlemmene står det på hjemmesiden. Likevel gir organisasjonen inntrykk av at de er mest opptatt av profitt samt å få nye medlemmer. Dette fokuset er vi som eksisterende OBOS-medlemmer mektig lei av.

I OBOS-bladet nr. 3 April 2019 skriver administrende direktør, Daniel Kjørberg Siraj, om et imponerende resultat i 2018 på hele 2,9 milliarder. Dette tilsvarer en økning på 285 millioner fra 2017.

I artikkelen bruker Siraj mye plass på å beskrive salg, salgsprosesser og medlemsøkning. Nederst i artikkelen hevder han at OBOS skal fortsette å jobbe sammen for å bygge fremtidens samfunn og oppfylle boligdrømmen. Siraj har unnlatt å beskrive hvordan OBOS har tenkt for å utvikle byen i samsvar med eksisterende medlemmer, eller eierne sine.

Manglerud ble utviklet som en drabantby på sent 1950-tallet og utover 1960-tallet. I dag består vi av mange OBOS-borettslag med hovedsakelig 1-, 2- og 3-romsleiligheter. OBOS prosjekterer nå 30 nye små leiligheter i Våronnveien 17. For oss er det vanskelig å forstå hvordan tiltenkt prosjekt kan bidra til å øke kvaliteten i vårt nærmiljø av flere grunner.

 

Det som etterspørres hos oss er større leiligheter og rekkehus med arkitektur som er i tråd med eksisterende bebyggelse. Å bygge flere små leiligheter vil ikke redusere denne etterspørselen.

I tillegg bryter prosjektet med eksisterende bebyggelse, som i dag er 3 og 4 etasjer. OBOS sitt forslag er på hele 8 etasjer, det vil si dobbelt så høyt. Prosjektets høyde vil kaste skygge på deler av eksisterende bebyggelse.

Byantikvaren fraråder i sitt innspill prosjektet og skriver følgende: «I tillegg er planen etter vår mening i strid med kommuneplanen og Byantikvaren er spørrende til hvordan PBE har endret syn etter forrige offentlige ettersyn».

Manglerudjordet borettslag, som ligger vegg i vegg med OBOS-prosjektet, fikk tilbud om å overta fellesgjelden til det nye borettslaget. Siraj sitt mannskap mente det var god butikk for Manglerudjordet å betale for et prosjekt som vil redusere bokvaliteten for flere av deres beboerne. Manglerudjordet valgte å takke nei.

Dessuten vil prosjektet bidra med å øke trafikkbelastningen i Plogveien og omliggende borettslag, som allerede er på bristepunktet. I dag har vi idrettsanlegg som genererer mye trafikk og som er et resultat av dårlig planlegging over flere år.

Alle idrettsanleggene (som er ishallen, fotballhallen, kunstgressbanen og snart nye Manglerud bad) sammen med Manglerud skole og 3 barnehager, deler på en parkeringsplass.

Plan- og Bygningsetaten mener at parkeringsbehovet dekkes med gateparkering i Plogveien. Men her planlegges det sykkelvei, som betyr at cirka 200 parkeringsplasser etter hvert skal fjernes. Konsekvensen er at enda mer trafikk og kaos dyttes inn i trange borettslagsgater.

(Innlegget fortsetter etter bildet)

 

Vi ønsker at trafikken reguleres langt bedre, slik at skolevei og generell ferdsel for barn og unge er ivaretatt. I tillegg må idrettens behov hensyntas, slik at barn og unge beholder sitt tilbud. At det prosjekteres ytterligere bebyggelse som vil øke belastningen, kan ikke forsvares.

OBOS hevder at boligene bygges med miljøhensyn og prosjektet smykkes med tittelen «futureBuilt programmet». Basert på de lokale utfordringene som dette vil skape, er det for oss uklart hvem det er miljøvennlig for.

Dette viser tydelig at Siraj og OBOS ikke utvikler Manglerud i samsvar med sine eksisterende medlemmer og eiere, men heller har tydelig motstridende interesser.

Vi som OBOS-eiere er ikke imot byutvikling, men vi mener at våre investeringer som brukes på å utvikle nye OBOS-leiligheter, skal tilby bokvalitet og gi bostabilitet samt være i harmoni med eksisterende bebyggelse og lokale behov.

Hvis Siraj virkelig mener at OBOS skal jobbe sammen med oss eiere bør de trekke dagens forslag i Våronnveien 17. Vi inviterer gjerne Siraj og OBOS til dialog og samarbeid for å løse utfordringene i felleskap.