Gå til sidens hovedinnhold

Vi er overrasket over at tilbudet til nordstrandsfolk ikke ser ut til å bli bedre ivaretatt

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder

Endringen av trikketraseene på Ekebergbanen vekker stor debatt. Det er forståelig.

4. oktober får Ekebergbanen ny trasé. I dag kjører trikken Oslo gate før den svinger av i Schweigaards gate, forbi bussterminalen og til Jernbanetorget. Om noen uker vil trikken svinge av et kvartal tidligere, ved Oslo Ladegård/Bispegata og videre gjennom Dronning Eufemias gate.

18-trikken vil ikke lenger gå fra Ljabru. I stedet får vi en ny linje 13, som kjører til Bekkestua. Linje 19 kjører Ljabru-Majorstua slik som tidligere, men da via Dronning Eufemias gate og ikke via bussterminalen og Jernbanetorget. Den nærmeste holdeplassen til Jernbanetorget blir Dronningens gate, som er cirka 300 meter unna.

Borte er muligheten til overgang til Bussterminalen, direktelinje til sykehusene og til populære skoler og universitet. Det er selvsagt mulig å bytte trikk og det er ikke langt å gå til Jernbanetorget. Men er du dårlig til beins er det ikke ideelt. Samtidig vil reisetiden øke for alle som ikke skal vestover. De får imidlertid et glimrende tilbud.

Haakon Magnus Preus, medlem i Sekretariatet for Bytrafikk (SfB), er blant dem som reagerer. Preus mener «Nordstrand settes på et sidespor da de avskjæres fra den nordre streng». Han spør: «Hva har de på Nordstrand gjort galt da de avskjæres fra en fantastisk linje som brukes?»

I sitt svar til Nordstrands Blad innrømmer Ruter at trikkeomleggingen vil bety et dårligere tilbud for noen, mens andre vil få det bedre. Selskapet gjør det klart at først når Storgata-prosjektet står ferdig i 2021, vil det være mulig for Ekebergbanen å svinge mellom Jernbanetorget og Kirkeristen.

Det er bra og helt nødvendig at en av linjene krysser et knutepunkt som Jernbanetorget. På forslaget til fremtidens rutekart, som trolig blir noe av mellom 2022 og 2024, krysser den ene linjen Jernbanetorget på sin vei til Majorstua. Fortsatt kjører den ikke til Rikshospitalet, eller innom Bussterminalen. Og hva med Grønland? Antar man at ingen på Nordstrand vil nordover i byen når vi setter oss på trikken? Kunne man, som Preus foreslår, lagt trikken til Rikshospitalet gjennom Grønland - og skapt liv i bydelen i samme slengen?

Det er bra at en av traseene går langt sjøsiden og sikrer tilgang til Operaen og Dronning Eufemias gate. Men vi er så heldige at vi har to linjer. Det bør utnyttes bedre. Begge trenger ikke gå til vestkanten.

I en by hvor politisk ledelse jobber så hardt for å få flere til å reise kollektivt, er vi overrasket over at tilbudet til nordstrandsfolk ikke ser ut til å bli bedre ivaretatt.

Les også

Snart får Ekebergbanen ny trasé – stopper ikke lenger i Schweigaards gate og på Jernbanetorget

Les også

Nye trikketraseer fra Nordstrand har vakt debatt: – Mange vil få et bedre tilbud, svarer Ruter

Les også

Trikkeforkjemper Haakon Magnus Preus kritisk til Ekebergbanens nye trasé: – Jeg reagerer voldsomt. Nordstrand settes på et sidespor

Les også

Slik kan trikketraseene fra Nordstrand bli i 2024 – se fremtidens linjekart her