«Hvis jeg hører masse sirener sent på kvelden, så går jeg inn på appen til Nordstrands Blad, og da er det gjerne en sak der om at det brenner, eller nå har to biler kollidert.» Det sier forfatter Tom Egeland i en reklamevideo om avisen. Han er en av mange som følger livet i bydelene våre gjennom døgnet på noblad.no.

Slik var det ikke før. Det er mindre enn ett år siden hovedtyngden av abonnentene leste oss på papir én gang i uken. I dag har vi flest digitale abonnenter og vi vokser spesielt blant 30- og 40-åringer. Det er stas. Tusen takk for tilliten.

Vi vet at det er en tillit som kan være til låns. Derfor jobber vi hver eneste dag for at du skal få en skikkelig god avis. En avis som berører og informerer. Som skaper nysgjerrighet, og som gir deg den informasjonen du trenger, slik at du selv skal kunne gjøre kloke valg og vurderinger. Vår journalistikk skal være VENN. Den skal være Vesentlig, Engasjerende, Nær og Nyttig.

I år er Nordstrands Blad 95 år. Det er det grunn til å feire! Vi skulle gjerne ha samlet mange av dere til en gatefest, eller et spennende debattmøte om tema dere er opptatt av. Det kan vi ikke gjøre med dagens smittenivå. Derfor samler vi dere heller i spaltene. Det bor mange bra folk i våre bydeler. Hver dag i 95 dager skal vi løfte frem én person som bor her, enten det er i Bydel Nordstrand, Østensjø eller Søndre Nordstrand.

Fotograf og journalist Robert Eik har være ute i gatene og pratet med folk om hva de brenner for, hvem de er og tilknytningen til lokalmiljøet. Alle mennesker har en historie. Noen velger å dele mye, for andre er det et kortere budskap. Vi håper og tror at de 95 små menneskemøtene vil skape et godt portrett av nærmiljøet vårt. Og ønsker du selv å være med i serien, ta kontakt med oss denne uken, så ser vi om det er plass.

Den første artikkelen får du i dag. Da kan du også få et dypdykk i historien til Nordstrands Blad. Det har vært en spennende reise gjennom 95 år. Samtidig er vi opptatt av å se fremover. Vi har store planer for avisen og vi har tro på at i den hektiske verdenen vi lever i, så er det nære og lokale stadig viktigere.

Nordstrands Blad er allerede på god vei inn i fremtiden, og vi håper og tror at du vil gå den veien med oss. Sammen bygger vi lokal identitet.