Nordstrands Blad setter søkelys på ensomhet blant unge i Nordstrand bydel.

Våre unge er mer ensomme enn snittet i Oslo og Norge. Det er oppsiktsvekkende. Det er også en høy andel barn og unge som har angst- og depresjonssymptomer, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI). Rapporten slår videre fast at det er flere 7. klassinger som oppgir å bli mobbet på skolen enn snittet, samtidig som trivselen generelt er høy.

Vi snakker om en bydel som skårer høyt på de fleste indikatorer for folkehelse. Folk lever lenger, tjener godt, bor godt og har høy utdannelse. Barn og unge gjør det generelt bra på skolen, og de deltar i organisert idrett. Likevel er mange ensomme. Det må vi ta på alvor.

Vi står midt i en pandemi. For mange unge er livet blitt satt på vent. Fraværet av en vanlig skolehverdag og tid med venner har vært tøft. Samtidig har pandemien også ført til at enkelte som har kjent seg utenfor, kanskje ikke opplever dette like sterkt. Nettopp fordi alle mer eller mindre er i samme kjedelige båt. Pandemien kan være en tilleggsbelastning for mange, men den er ikke forklaringen på at unge på Nordstrand kjenner seg mer ensomme enn andre i Oslo.

Helsesykepleier Line Skaarud jobber på helsestasjonen for ungdom i Bydel Nordstrand. Hun sier til Nordstrands Blad at nettopp den "vellykkede" fasaden er med på å forsterke forskjellene og følelsen av utenforskap. Det handler om sammenligning på sosiale medier, om du er med i den riktige gjengen eller er invitert til de kuleste festene. Foreldres økonomi blir en suksessfaktor.

– Ungdom snakker om rike og fattige. Det snakkes om de som har sjøutsikt hjemme. Hvor på Nordstrand du bor blir et poeng, det er ikke nok å bo i bydelen, sier Line Skaarud.

Så hva kan vi gjøre som voksne for å redusere polariseringen, ensomheten og utestengningen? Jeg håper at tematikken blir løftet frem på foreldremøter, i skoleklasser, vennegrupper og rundt middagsbord. Vi kan alle gjøre noe. Vi har alle et ansvar for inkludering og raushet.

I tillegg er det gledelig at lokalpolitikerne på Nordstrand fortsetter satsingen på barn og ungdom. Det er satt av ekstra midler til helsestasjon, skolehjelsetjeneste og Oslohjelpa. Det er åpnet fritidsklubb på Sæter og det skal komme en ny fritidsklubb på Ekeberg. Det skal også brukes penger på et lavterskeltilbud for ungdom som sliter med psykisk helse.

Det er tid for å brette opp ermene. Vi kan ikke sitte stille og se på at ungdommene våre skårer høyest på denne statistikken.