Nordstrands Blad hadde nylig en artikkel om Øyvind Lie som er lei av gjessene ved Nøklevann. Hans forslag til tiltak er enten å ansette en ryddegjeng eller å avlive fuglene, eventuelt plukke egg til neste år.

Nøklevann er naturlig habitat for vannfugler og vadefugler. Man kan ikke skyte fuglene for deres naturlige tilhold og adferd, aller minst i hekketida når de har unger. Folk må lære seg å tåle naturen. De som ikke klarer det kan holde seg i byen, med trafikk og eksos, som mange merkelig nok tåler bedre enn harmløst dyreliv.

Man kan fint sameksistere med gjess på stranda. Det er bare å ta med seg rake, eller bruke de som kommunen setter frem, og gjøre en liten innsats selv, i stedet for å klage.

Påstanden om at barna får mindre boltreplass som følge av gjessene, viser hvor godt vant vi er til å ha hele verden som tumleplass. Barn tar ikke skade av å leke i et miljø med fugler. Tvert imot, de har godt av å lære seg toleranse og respekt for andre arter.

De tar heller ikke skade av gåseavføring på bakken. Fagmiljøene kan ikke vise til noen dokumenterte tilfeller av smitteoverføring fra gjess til mennesker. Gåseavføring er i verste fall et estetisk problem, en kilde til irritasjon for folk som ikke har så mye annet å klage på, og som forventer at naturen skal tilpasses etter deres behov.

Det er bra at Bymiljøetaten ikke ønsker å skadefelle fugler i hekketida for å imøtekomme kravstore nordmenn. Det er mange som har glede av dyrelivet og som føler sorg når dyrene skytes for å rydde plass for mennesker. Folk må ta hensyn til andre arter og slutte å forvente at mennesker skal ha førsteretten overalt, også i dyrenes naturlige leveområder.