Vi må fortsette med å være et foregangsland for skeives rettigheter

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Menneskeverdet er den mest grunnleggende verdien vi som nasjon har, og vi har kommet langt i arbeidet for rettighetene til skeive. Derimot er «homo» ett av de aller vanligste skjellsordene blant norske ungdommer og unge skeive opplever oftere mobbing, depresjon, angst og rusproblemer enn sine jevnaldrende. Disse faktorene har også bidratt til at gruppen er overrepresentert på selvmordsstatistikk.

Vi trenger mer kunnskap om kjønn og seksualitet, om lyst, begjær, glede og ikke minst grensesetting. Seksualitetsundervisningen må bedres og utdanningen hos lærere må styrkes. Vi har mange gode organisasjoner på dette fagfeltet, og vi bør ta med dem i utformingen av både læreplaner og læreverk. Vi trenger også lærere med på laget, slik at de kan ta enda større eierskap til undervisningen.

Norges eneste helsestasjonen for kjønn og seksualitet opplever stor og økt pågang fra hele landet, og dette er viktig kompetanse som trekkes inn både i helsevesenet og i undervisningsøyemed. Tilbudet må derfor utvides til alle større regionsentre. For å sikre en god nok kjønnsomsorg bør det utvikles nasjonale retningslinjer og etableres bedre dokumentasjon om ulike skeives møte med helsetjenestene. Er man født i en kropp som ikke stemmer overens med sin egen kjønnsidentitet, men man ikke definerer seg som mann eller kvinne, er det ofte vanskelig å få behandling.

For mange innvandrere er det tabu å snakke om kjønn og seksualitet. Uten tilstrekkelig språk om dette oppstår store utfordringer knyttet til helse og infeksjoner. Det må derfor sikres grunnleggende informasjon om hvordan man unngår smitte, og hvordan man får behandling. Videre må det tilrettelegges for at flyktninger som lever i likekjønnede forhold enklere kan søke familiegjenforening med partner i hjemlandet. Skeive asylsøkere kan være særlig sårbare i ordinære asylmottak. Derfor bør det i større grad benyttes alternativ mottaksplassering der man inntil videre blir bosatt i en kommune i påvente av asylbehandlingen. Man bør også i større grad involvere organisasjoner som jobber tett med skeive innvandrere, slik som Skeiv Verden, Salam og Selvhjelp for innvandrer og flyktninger.

Gjennom våren har vi vært igjennom en tid hvor isolasjon har vært en realitet for mange av oss. Og mange av oss har klart oss helt fint igjennom denne isolasjonen. For skeive i minoritetsmiljøer eller bosatt i mindre sentrale strøk, har denne perioden vært tøff. Derfor trenger vi sterke organisasjoner som jobber for skeive og vi trenger også at disse blir sikret stabil finansiering til tross for korona-pandemien.

Oslo Pride pågår nå for fullt, dog digitalt. Vi i Nordstrand og Oslo Venstre skal selvsagt være med på å feire mangfoldet i samfunnet vårt, og håper at så mange som mulig blir med på å støtte opp om dette!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags