Vi må gjøre mer for skolene i Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø bydeler

Mehmet Kaan Inan (utdanningspolitisk talsmann Oslo Høyre), Stian Haraldsen (leder Nordstrand Høyre), Talat Butt (gruppeleder Høyre i Søndre Nordstrand) og Benjamin Aargaard Bornø (gruppeleder Høyre Østensjø)

Mehmet Kaan Inan (utdanningspolitisk talsmann Oslo Høyre), Stian Haraldsen (leder Nordstrand Høyre), Talat Butt (gruppeleder Høyre i Søndre Nordstrand) og Benjamin Aargaard Bornø (gruppeleder Høyre Østensjø)

Av
DEL

INNSENDT Den nylig publiserte skolebidragsindikatoren viser at Oslo er dårligst i landet på å løfte elevene i videregående skole. Dessverre føyer resultatene seg inn i rekken av flere negative utviklingstrekk i Osloskolen. For oss som er glad i og stolt av Osloskolen, er dette en utvikling vi tar på alvor. Dette har mye å si for skolene barna dine går på.

Mens julefreden snart synker inn i mange tusen hjem, stormer det fremdeles i en Osloskole som legger et turbulent og krevende år bak seg. Elevenes resultater går feil vei. Rektorer forteller at Osloskolen er en «førerløs farkost,«og at de er «alvorlig bekymret.» Skolelederforbundet uttrykker sterk bekymring over manglende fokus på lesing, skriving og regning. Etter omorganiseringen av Utdanningsetaten forteller skoler at de står mer alene i en krevende hverdag. Antallet alvorlige mobbesaker øker, og skolene blir ikke lenger spurt om hvordan det går med elevenes resultater i lesing og regning. Høyre ber skolebyråden ta bekymringene på alvor.

Flere elever ligger på de laveste mestringsnivåene på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Også kartleggingsprøvene i 1.–3. klasse viser at flere elever sliter med lesing og regning, og at andelen elever i samme elevkull som sliter øker. Årets skolebidragsindikator i videregående skole føyer seg altså inn i rekken av flere piler som peker feil vei. Skolebidragsindikatorene kan fortelle oss noe om hva skolens innsats har å si for elevenes resultater.

1 av 3 (32 %) studieforberedende videregående skoler i Oslo har et bidrag under landsgjennomsnittet. Blant yrkesfaglige skoler har over halvparten av skolene et bidrag under landsgjennomsnittet. Skolene i Oslo har tillegg lavest bidrag til å holde på elevene slik at de ikke slutter underveis.

Det er ingen tvil om at koronasituasjonen er og har vært krevende. Men desto viktigere har det også vært at skolene får den støtten de trenger, og opplever at de har en skoleeier som følger opp. Dessverre har Osloskolen en politisk ledelse som feier bekymringer under teppet og fraskriver seg ansvaret.

Byrådets urettferdige modell for aktivitetsskolen påvirker også din bydel. I dag er modellen lagt opp slik at det er ditt postnummer som avgjør om du får gratis aktivitetsskole eller ikke. Vi mener den bør være inntektsjustert, slik at de som faktisk trenger det, får det. Det er ikke noen vits i at familier med høye inntekter får gratis AKS, når familier med lave inntekter ikke får det på grunn av postnummeret sitt.

Å satse på skolen er den viktigste investeringen vi kan gjøre. Derfor er det uforståelig at Ap-byrådet nylig har vedtatt et budsjett der Osloskolen kuttes med nesten en halv milliard kroner de neste fire årene, der blant annet sommerskolen og talentsatsinger som støtter opp under elevenes læring og utvikling i skolen, avvikles. Signalet om at den gode Osloskolen fortsetter å bygges ned under byråd Inga Marte Thorkildsen, kunne ikke vært tydeligere.

Oslo Høyres ambisjon er at ingen barn skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Elever som trenger ekstra hjelp de første årene, må få støtte og hjelp så tidlig som mulig. Høyre vil derfor styrke språkarbeidet i barnehagene og bruke mer tid på basisfagene matte, norsk, engelsk og naturfag. I Oslo Høyres alternative budsjettforslag foreslår vi å sette av 200 millioner kroner mer enn byrådet til å styrke Osloskolen.

I motsetning til Ap-byrådet prioriterer Høyre skolen. Det er fordi kunnskap og kvalitet i skolen gir barn og unge muligheter til lykkes, og fordi en god skole bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags