Tirsdag 30. august arrangerte Østensjø SV åpent møte på Oppsal samfunnshus om temaet frivillighet i bydel Østensjø.

Spørsmålet «Hvilke erfaringer har frivilligheten i bydel Østensjø når det gjelder isolerte hjemmeboende og familier som har det vanskelig, og hva bidrar frivilligheten med her?» var oppdraget innlederne arbeidet ut fra, og dosent emeritus ved USN, Runar Bakken innledet møtet via videolink.

Et bredt spekter av frivillige fra Oppsal frivilligsentral, ved Silje Calvert Farner, Tom Rellsve fra bydelens eldreråd og Gunhild Jakobsen fra Home Start Østensjø snakket om de forskjellige vinklingene i frivilligheten.

Rellsves påpekning om bydelens tilsynsorgan, som melder direkte til bydelsutvalget, og hvor viktig kontrollorganene er for bydelens politikere for å sørge for at vedtakene står i stil med brukernes behov.

Med Home Starts engasjement for familier med barn skal få en god start på familielivet, vinkles temakvelden over på hvordan barnefamilier også får goder av frivilligheten i bydelen vår.

Oppsal Frivilligsentral sitt engasjement for bydelens brukere, og kanskje spesielt for de som står litt utenfor i samfunnet peker på hvordan Rune Bakkens ord om at frivillighet er en kroppslig impuls til å bistå folk som lider. Kai Adelsøn og Meinolf Müller fra Lambertseter frivilligsentral sendte oss tilbake i tid og fortalte om frivilligsentralenes rolle i Oslo siden den spede start i 1991.

Byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV), avrundet kvelden med å gi en oppsummering med tre grunner til hvorfor man bidrar i frivilliglivet. Med argumenter som filantropi, muligheten til å bli en del av et fellesskap og et positivt egoistisk ønske om at samfunnet man er en del av, skal bli bedre. Han var også tydelig om frivillighetens viktige rolle lokalt. SV-byråden ser nå på ulike måter for å bygge opp under det lokale grasrotarbeidet. Hans budskap ble godt mottatt av de mange engasjerte oppmøtte på Oppsal samfunnshus.