Vi trenger miljøpolitikk som virker!

VENSTREPOLITIKER: Catrine Fladsrud Vold vil ha miljøpolitikk som virker, skriver hun i dette innlegget.

VENSTREPOLITIKER: Catrine Fladsrud Vold vil ha miljøpolitikk som virker, skriver hun i dette innlegget. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Klimagassutslippene i Oslo har gått opp hvert år siden 2016, og er nå høyere enn de har vært siden 2013. Samtidig går klimagassutslippene nasjonalt ned, og Norge ligger an til å nå sine mål for klimagassutslipp i 2020. Oslo under det rødgrønne byrådet har altså vært en sinke i klimapolitikken! Byrådets budsjettforslag viser at avstanden mellom hva de sier og ønsker og hva de gjør blir stadig større.

Bidrar 50 prosent dyrere beboerparkering til bedre miljø?

Ett av tiltakene som vurderes er å øke prisen på beboerparkering med 50 prosent, fra 3600 kroner til 5400 kroner for diesel- og bensinbiler. Forslaget har ingen dokumentert klimaeffekt, men gjør det dyrere for beboere å parkere i sitt nærområde. Målet med strengere tiltak for bilister må være at man får en effekt tilbake, enten ved reduserte utslipp eller frigjøring av gateareal til sykkelveier, trygge skoleveier eller aktiviteter til glede for nærområdet. Det å gjøre livet vanskelig for folk uten at man ser noen virkning av det, bidrar ikke til å få med seg folk. Dette kan vanskelig sees på som noe annet enn ren symbolpolitikk.

Et annet miljøtiltak som har strandet i symbolikk er prosjektet Bilfritt byliv. Etter fem år er sentrum fortsatt ikke bilfritt. Nå går de tilbake på den lovnaden og ønsker ytterligere to år med utredning om at kun nullutslippskjøretøy får kjøre i områdene som omfattes av bilfritt byliv. Det er en innrømmelse av at det ikke kommer til å finnes noe bilfrie områder.

Venstres nullutslippsvisjon i sentrum

Prosjektet som nå etter fem år skal utredes, ligner mistenkelig på Venstres program fra 2015: «Bedre fremkommeligheten for trikk og buss i sentrum gjennom å begrense gateparkering, opprette kollektivgater og flere bilfrie gater.»

Vi vil kutte utslipp og frigjøre plass til syklister, fotgjengere og byliv, men vi aksepterer samtidig at det må finnes noe plass til varelevering, håndverkere eller transport for funksjonshemmede. Med Venstres politikk legger vi også til rette for at denne transporten kan foregå med utslippsfrie kjøretøy.

Politikk handler om kompromisser og forhandlinger og et skifte i folks holdninger over tid. Det er spesielt viktig å få med seg folk når man snakker om det grønne skiftet. Det oppnår man ved å bruke både gulrot og pisk. Når byrådet for eksempel velger å skru opp prisen på parkering så mye, uten å supplere med tiltak som gjør det enklere å kutte utslipp, blir det en ensidig straff uten noen belønning for de som velger det miljøvennlige alternativet. Venstre ønsker fortsatt å redusere prisen på månedskort til 590 kroner og gjøre det gratis for alle opp til 18 år å reise kollektivt. En slik kombinasjon der man både gir og tar, gjør det mye lettere å få folk med på det grønne skiftet.

Pisk OG gulrot

Alle husker vel historien om vinden og sola som skulle konkurrere om å få mannen til å ta av seg frakken? Pisk fungerer på mange, men man får også veldig mange motstandere. Vi må ha med oss hele befolkningen for at vi skal lykkes i å kutte klimagassutslipp.

Da nytter det ikke at byrådet lager politikk som verken kutter utslipp eller bidrar til å styrke oppslutningen om en offensiv klimapolitikk. Vi trenger å ha folk med oss, ikke mot oss når vi skal oppnå de store utslippskuttene som trengs de neste årene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags