Norges Musikkorps Forbund avrundet sin 100 års jubileumsparade i Oslo sentrum med et stort fellesnummer foran Slottet. Et femtitalls korps deltok. Video: Nina Schyberg Olsen