Tre barnehager og det lokale korpset sørget for god stemning i nærmiljøet dagen før nasjonaldagen.