– Klarer vi å få ett barn ut av den kriminelle løpebanen. Ett barn som er usikker og utrygg i nærmiljøet og har lyst til å slutte på skolen til å bli værende, da har vi lyktes med prosjektet, sier Fahad Awaleh.

Awaleh (44) er primus motor for prosjektet «DreamChaser» på Mortensrud. Dette er et ettårig prosjekt finansiert av DNB sparebankstiftelsen hvor han og andre samarbeidspartnere på frivillig basis tilbyr barn og unge ved Lofsrud ungdomsskole og Mortensrud barneskole et aktivitetstilbud i og etter skoletiden.

– Vi bruker selvforsvarstreningen tuftet på kampsportgrener som Brasiliansk Jiu-jitsu og kickboksing som arena for å utvikle barn og unges fremtidstro og selvledelseskompetanse. Vi har utviklet noen unike konsepter og vi jobber tett med ledelsen på Lofsrud og Mortensrud skole hvor vi deler skolens visjon om «Trygge barn – klare for læring» og bekjempe utenforskap, forteller han.

Ville gi tilbake til samfunnet

Awaleh som har vokst opp på Stovner, er tidligere norsk håndballspiller, forsker og jobber i dag som førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Som håndballspiller spilte han for aldersbestemte landslag og i eliteserien for lag som Vestli.

– Da jeg etter mange år har lest om utfordringene ved mange miljøer og skoler på Østkanten, bestemte jeg meg for å utvikle et unikt konsept som overordnet tar sikte på å bekjempe utenforskap og bidra til å styrke barns evne til å lede seg selv mot egne mål og drømmer.

Awaleh forteller at han selv hadde gode og positive rollemodeller da han vokste opp og ville gi tilbake til samfunnet.

– I Jiu-jitsu så må man være god mot partneren din slik at den har lyst til å komme tilbake. Du er avhengig å ha noen å trene med. Du må verdsette deres tid og verdsette at de har sin reise og sine mål. Du må jobbe med ditt eget utgangspunkt, men samtidig anerkjenne at alle andre har sin egen reise.

Dette var egenskaper Awaleh ville bringe videre til barna. Han forteller at han tok kontakt med skolene på Mortensrud da rektor Trond Nilsen ved Lofsrud skole og rektor Trond Herbert Johansen hadde vært ute i mediene og sagt at det var for lite tilbud til barn og unge på Mortensrud.

– Vi ble enige om at barna og ungdommen hadde behov for tilbud på kveldstid. Skolene fikk midler til å ha aktiviteter på kveldstid og jeg søkte om penger fra Sparebankstiftelsen DNB for å starte et tilbud i tilknytning til dette. Slik startet prosjektet «DreamChaser».

Vil fange de mest sårbare barna

Awaleh forteller at han og flere andre trenere med bakgrunn som politi, advokat, lærere og andre yrkesgrupper tilbyr trening tre ettermiddager i uken. Tilbudet er gratis og for barna fra femte til tiende trinn på Mortensrud og Lofsrud.

– Vi lager disse ettermiddagstreningene for alle. Gjennom det fanger vi noen av de mest sårbare her på Mortensrud. Dette skjer gjennom dialog med skolen og foreldrene.

I tillegg kjøper de inn alt utstyr og sponser barna med gratis treningsklær for de som har deltatt over tid.

– En ting som gjør vårt prosjekt unikt, er at vi jobber tett med skolen. Vi har seks trenere som jobber fast i prosjektet hvorpå to av trenerne jobber i spesialprogrammene på dagtid i skoletiden i miljøarbeiderroller underlagt prosjektet. Vi tilbyr lærerne egne workshop om selvforsvar og konflikthåndtering. Vi kobler inn mange frivillige, blant annet 10–15 rollemodeller som fungerer som hjelpetrenere og som fordi de har spennende jobber og bakgrunner kan inspirere barna til å finne ut av hva som er mulig å drømme om og oppnå i eget liv. Dette er mennesker barna normalt ikke ville kjent fra eget nærmiljø alt fra jurister, leger, psykologer, lærerne, IT-spesialister, ingeniører, men også fotografer, kunstnere, med mer, forklarer han.

Målet er ifølge Awaleh å skape positive rollemodeller for barn og unge på Mortensrud.

– Det er ikke sånn at vi kun trener kampsport før vi sender de hjem. Vi prater om selvfølelse og viktigheten av respekt overfor hverandre. Trenerne og barna har en løpende dialog hver gang vi treffes. Der kan vi prate om det er noen som har opplevd å bli mobbet, eller andre ting barna måtte føle på. Treningen er viktig, men vel så viktig er det å ha en plass å møtes og prates.

– Fantastisk initiativ fra Fahad og co.

Rektor Trond Nilsen har samarbeidet med Awaleh en liten stund nå. Rektoren synes gjengen bak «DreamChaser» gjør en god jobb.

– Det at Fahad og resten av gjengen gjør dette på fritiden sin er fantastisk. Du får en helt spesiell kontakt med ungene når du er ute og trener med dem samtidig. Vi har dette både som et tilbud for elevene etter skoletid, men også ansatt en av trenerne i 50 prosentstilling hos oss som tar ut par elever hvor han kan trene med de i undervisningen. Da snakker han med elevene og kommer tettere på hvordan de har det.

Nilsen forteller at kampsportreningen og de andre tilbudene skolene tilbyr elevene handler om å bygge karakter blant elevene.

– Vi jobber med det å danne et menneske. Treningen er én ting, men det er også alt det andre som er vel så viktig. Summen av det å bygge opp selvtillit og trene på selvkontroll for disse barna gjør at dette blir veldig bra.

Rektoren sier at barn og unge på Mortensrud har fått mange tilbud til aktiviteter utenom skolehverdagen nå.

– Nå jobber vi med å få enda flere til å benytte seg av disse tilbudene. Vi har dette kampsportilbudet, fotball og så skal vi starte med et dansetilbud og et E-sport etter jul. Vi vil at barn og unge her på Mortensrud skal ha et eller annet som passer for hver enkelt elev.

Hva gjelder kampsporttilbudet til Awaleh håper Nilsen på at enda flere vil utnytte seg av det i tiden som kommer.

– Dette er gratis, det er kjempegode trenere, det er dritbra. Likevel må vi jobbe med å få folk inn. Det er ikke noe «quick fix» å bare ha et gratistilbud, du får drakt, du får gode trenere og så kommer det folk. Du må ha utholdenhet og jobbe for at de skal komme. Får du 20 elever som kommer inn her og det går bra med dem, så er det verdt det, sier han.