Gå til sidens hovedinnhold

Ville forlenge trikkelinjen fra Ljabru til Hauketo - slik gikk det ikke

Nå er det offisielt - Ljabrutrikken vil ikke bli forlenget til Hauketo.

For abonnenter

Opp gjennom årene er det blitt snakket mye om å forlenge trikkelinjen fra endesløyfa på Ljabru og ned til Hauketo. Nå har Ruter formelt skrinlagt prosjektet og Plan- og bygningsetaten avsluttet plansaken.

Konsekvens av politiske signaler

Tidligere i høst ba Plan- og bygningsetaten (PBE) om å bli oppdatert på status av Ruter, fordi de stadig får henvendelser fra berørte i området som lurer på hva som skjer med saken.

"Å besvare disse går ut over tidsbruk på andre saker", skriver PBE i sin henvendelse, der det også fremgår at de av tidligere dialog med Ruter har forstått det som at plansaken skal avsluttes.

Nå har de fått svar. Ifølge saksinnsyn hos PBE bekrefter Ruter at forlengelse av trikken til Hauketo er innstilt og at plansaken skal avsluttes:

"Dette som en konsekvens av politiske signaler, samt utfordringer med å finne en akseptabel trasé. I rapport om videreutvikling av trikkenettet i Oslo kommer tiltaket godt ned på rangeringslista over prioriterte tiltak." skriver Ruter i sitt svar datert 11. november.

Utfordrende prosjekt

Ruter varslet oppstart av reguleringsarbeid for forlengelse av trikkelinjen i 2010 og hadde det med i fremtidsstrategien de lanserte i 2015.

Dette førte til utredninger om både tunnel- og broløsninger. I tillegg til topografien, har også Ljanselva, verneverdige Ljabru hovedgård, annen trafikkavvikling og boligene i skråningen ned mot Hauketo skapt utfordringer for prosjektet.

I 2019 fikk et innbyggerinitiativ mot planene støtte i bystyret, og i 2020 konkluderte både Ruter og Sporveien med at prosjektet ikke lenger var anbefalt. Deretter stoppet arbeidet opp.

Les også

De nye trikkene er forsinket – se når de kommer til Nordstrand!

Les også

Derfor er dørene foran på trikken fortsatt stengt

Les også

Gamle skinner byttes ut, men trikken vil fortsatt kjøre sakte i Kongsveien