«Hjelpe», foreslo en av elevene på spørsmålet «Hva tror dere en lege gjør i sin arbeidsdag?». Rebecka Jensen syntes svaret ga en god oppsummering. Hun er assisterende bydelslege i Bydel Nordstrand og representerte sin profesjon under yrkesseminaret på Kastellet skole.

Det var Nordstrand Rotaryklubb som arrangerte seminaret i samarbeid med skolen. Og det var elevene selv som hadde valgt ut yrkene de ønsket å få vite litt mer om – og om hva slags utdannelse som kreves. En lang rekke yrker var representert.

Studerer dere medisin, kan dere bli fastlege, jobbe på legevakten eller på sykehus, fortalte Jensen, godt assistert av skjelettet Benjamin som villig viste hvilke skader og sykdommer som kan oppstå og hvordan forskjellige kroppsdeler kan behandles. Og kravet for å komme inn på studiet? Snitt 6 – og flertall av jenter er en trend ved alle de fire universitetene som har medisin.

Elevene fulgte godt med også i naboklasserommet, der advokat Jostein Røynesdal ga noen eksempler på hvordan jurister finnes – og trengs – overalt i samfunnet. Altså ikke bare slik vi møter dem i amerikanske TV-serier. Men ja, forsvarsadvokater har en viktig oppgave, for i en rettsstat har alle krav på en forsvarer. Underveis i timen kom det mange gode spørsmål fra elevene, rapporterte Røynesdal.

Og hva mente elevene selv? Alle deltok i en digital spørreundersøkelse om sitt utbytte av yrkesmessen. Gjennomgående var de godt fornøyd, men flere etterlyste aktiviteter av typen kahoot eller quiz. Konstruktive innspill til neste gang, oppsummerer Arne Aaberg i Rotary – som også arrangerte en yrkesmesse før pandemien. Nå tas det sikte på et årlig arrangement fremover. Det syntes rådgiver og sosiallærer Marte Moe hørtes lovende ut, som på skolens vegne takket for et flott tilbud og et godt samarbeid.